instagram
EduPage
blog
blog
High School

Gymnázium Heřmánek Praha - MONTESSORI KŘESŤANSKÉ GYMNÁZIUM

Maturita je jen zastávka na vlastní cestě k dospělosti

Tvořivost, samostatnost a zodpovědnost vzniká v bezpečném prostředí respektu a úcty

GYMNÁZIUM

PRAHA 8

PREZENČNÍ VÝUKA

Informace o běžném denním studiu na čtyřletém gymnáziu. Prosím přejděte na více

Více

MONTESSORI

CURICULUM

Montessori program

Montessori programy jsou programy pro žáky od 12 do 18 let. Prosím přejděte na více

Více

PROJEKT TEEN

6. - 9. TŘÍDA

PROJEKT TEEN

Projekt Teen je projekt pro žáky 2. stupně, který předchází gymnáziu Heřmánek a dalším středním školám. Prosím přejděte na více

Více

ŠKOLNÍ

PROJEKTY

ŠKOLNÍ PROJEKTY

Vše o akcích a projektech školy. Prosím přejděte na více

Více

O

ŠKOLE

ŠKOLY HEŘMÁNEK

Čtyřleté gymnázium Heřmánek je soukromé gymnázium, které navazuje na postupy a práci základní školy Heřmánek.

Více

Co je Montessori vzdělávání?

Montessori vzdělávací programy, v České republice určené pro žáky od 12 do 20 let, spojují klasickou výuku s praktickými činnostmi. Tento unikátní přístup pomáhá dětem a dospívajícím získat sebedůvěru a učí je dovednostem potřebným pro úspěšný a naplňující život.

Montessori je mezinárodní pedagogika, která není jen pro starší děti, ale podporuje rozvoj dětí od narození až do dospělosti. Tato metoda rozvíjí u dětí samostatnost a zodpovědnost.

Přijďte na Den otevřených dveří.

Principy Montessori metody

Individuální přístup

Učitelé (v Montessori označovaní jako průvodci) pozorně sledují každého studenta a nabízejí mu aktivity přizpůsobené jeho potřebám a zájmům. Tímto způsobem se může každé dítě rozvíjet v oblastech, které ho nejvíce zajímají.

Připravené prostředí

Třídy jsou navrženy tak, aby podporovaly samostatnost, zvídavost a přirozenou touhu dětí poznávat okolní svět.

Montessori vzdělávací materiály

Speciálně navržené Montessori pomůcky podněcují děti k objevování a učení prostřednictvím hry a praktických činností.

 Věkově smíšené třídy

Třídy spojují děti různých věkových skupin. Výhodou tohoto uspořádání je rozvoj sociálních vztahů a empatie.

Sebereflexe a sebehodnocení

Učíme děti, jak posuzovat svou práci. To je důležité pro rozvoj zodpovědnosti a sebepoznání.

Role učitele jako průvodce

Učitelé v Montessori vzdělávání nejsou jen "přednášejícími", ale průvodci, kteří podporují zvídavost dětí a vedou je k samostatnému objevování.

Aktivní zapojení rodičů

Rodiče se mohou aktivně zapojit do tvorby učebních pomůcek a  spolu s učiteli a dětmi řeší vše společně jako tým. Proto se i třídní schůzky se konají ve třech – rodič, učitel a žák.

Respekt k přirozenému vývoji dítěte

Zaměřujeme se na podporu dětí ve všech oblastech jejich vývoje – od fyzického až po emoční a respektujeme jejich tempo. Prostor pro svůj růst tu mají jak děti, které se učí rychleji, tak děti s pomalejším pracovním tempem.

 

Jak probíhá výuka v Montessori třídě

Děti se samy rozhodují, co se chtějí učit, a učitel jako průvodce jim nabízí aktivity vhodné pro jejich věk. Děti pracují ve skupinách i samostatně, aby objevovaly okolní svět, prohlubovaly své znalosti a rozvíjely své schopnosti.

Děti mají dostatek času na soustředěnou práci, protože ve škole nezvoní a výuka probíhá ve dvou 90minutových blocích. Mezi nimi je 30minutová pauza.

 

Kdo byla Maria Montessori?

V roce 1907 založila Maria Montessori, italská lékařka a antropoložka, v Římě svou první třídu pro děti. Tato třída si brzy získala světovou pozornost díky překvapivým úspěchům dětí, které se začaly samy učit a rozvíjet bez přímého nátlaku dospělých.

Inspirace tímto úspěchem vedla v posledních sto letech pedagogy po celém světě k pozorování a studování dětí. Na základě svých výzkumů pak navrhovali učební materiály a prostředí pečlivě přizpůsobené jejich potřebám a zájmům.

 

Montessori vzdělání na gymnáziu Heřmánek

Nabízíme plnohodnotné Montessori prostředí pro žáky 2. stupně a střední školy, a to i pro děti bez předchozích Montessori zkušeností. Po ně máme připravený adaptační program.

Žáci prvního stupně mohou navštěvovat Montessori ZŠ Heřmánek, studenti od 6. třídy do maturity se vzdělávají v našem programu Teen.

Naše škola dodržuje požadavky českého vzdělávacího systému, aby děti získaly znalosti potřebné pro plynulý přechod na další typy škol. Zároveň je ale kombinujeme s Montessori principy – děti si samostatně vybírají činnosti a podporujeme jejich soustředění, zapojení a spolupráci ve třídě.

Montessori programy na Heřmánku

  • Naše vzdělávací programy jsou založeny na respektování potřeb a zájmů každého studenta a na propojení vzdělání s praxí.
  • Kromě vzdělání se zaměřujeme i na podporu sociálního a emocionálního rozvoje, které jsou nezbytné pro vytváření zdravých vztahů a budování sebevědomí.
  • Podporujeme zapojení studentů do školní komunity prostřednictvím různých projektů. Díky tomu získají děti už ve škole zkušenosti s reálným světem (projekt školní farmy, komunitního kurníku, pěstování rostlin, školního vaření a Erasmus).
  • Do našeho programu pravidelně zařazujeme nejnovější vzdělávací metody a technologie, aby vzdělání u nás připravovalo studenty na skutečný život.
  • Naši učitelé jsou zároveň průvodci a mentoři, kteří podporují studenty v jejich individuálním rozvoji. Vedou děti k samostatnosti, kreativitě a odpovědnosti, tedy schopnostem klíčovým pro život.
  • Náš tým čerpá z bohatých zkušeností a znalostí Montessori pedagogiky, aby poskytl studentům to nejlepší možné vzdělávací prostředí. Na tvorbě Montessori programu spolupracuje na naší škole tým vedený Mgr. Mirkou Adamcovou v těsné spolupráci s Kateřinou Machovou a Ing. Olgou Černou.

 

Seznamte se s naším týmem.

Zajímá vás, jak může Montessori vzdělávání obohatit život vašich dětí a připravit je na budoucnost?

Navštivte nás na Den otevřených dveří nebo nás kontaktujte a zjistěte, co gymnázium Heřmánek dětem nabízí.

 

Těšíme se na vaši návštěvu!