FacebookFacebook
EduPage
Facebook
High School

Gymnázium Heřmánek Praha - MONTESSORI KŘESŤANSKÉ GYMNÁZIUM

Maturita je jen zastávka na vlastní cestě k dospělosti

Tvořivost, samostatnost a zodpovědnost vzniká v bezpečném prostředí respektu a úcty

PREZENČNÍ

VÝUKA

PREZENČNÍ VÝUKA

Informace o běžném denním studiu na čtyřletém gymnáziu. Prosím přejděte na více

Více

ŠKOLNÍ

PROJEKTY

ŠKOLNÍ PROJEKTY

Vše o akcích a projektech školy. Prosím přejděte na více

Více

DISTANČNÍ

VÝUKA

DISTANČNÍ VÝUKA

Distanční výuka na čtyřletém gymnázium je mimořádná příležitost pro domácí vzdělávání. Prosím přejděte na více

Více

O

ŠKOLE

O ŠKOLE

Školní dokumenty, ŠVP Heřmánek a školní komunikační systém. Prosím přejděte na více

Více

ŠKOLY

HEŘMÁNEK

ŠKOLY HEŘMÁNEK

Budete přesměrováni na webové stránky základní školy Heřmánek. Prosím přejděte na více

Více

Čtyřleté gymnázium Heřmánek je soukromé gymnázium, které navazuje na postupy a práci základní školy Heřmánek a otevírá pro školní rok 2023/24 první ročník.

Gymnázium Heřmánek přináší do středních škol nové postupy montessoriovského a křesťanského pohledu na vzdělávání, provází studenty od 1. ročníku k maturitní zkoušce.  

Pro práci ve škole jsou důležité vztahy, důstojnost, respekt, úcta a vzájemné porozumění. Žáci a studenti si osvojují samostatnost a zodpovědnost vzhledem ke svým věkový a individuálním potřebám. Mimořádnou atmosféru školy podporují také časté objevitelské a badatelské výjezdy, pobyty v přírodě a společné pracovní aktivity. To vše je cesta k dospělosti a maturitní zkoušce. Systém výuky umožňuje studentům zodpovědnou přípravu k maturitní zkoušce a dobrou přípravu na vysokou školu.

Více

 

Často kladené dotazy

 

Jak vypadají zkoušky na gymnázium Heřmánek?

Součástí přijímacího řízení jsou přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, které tvoří 60 procent úspěchu ve výběrovém řízení. Zbývajících 40 procent získáte ve strukturovaném pohovoru, kterého se zájemci účastní v termínu od 11. do 14. dubna. Každý pohovor je individuální v osobním termínu a je potřeba si tento termín rezervovat jako součást přijímacího řízení. 

Proč je součástí přijímacího řízení i osobní rozhovor?

Strukturovaný pohovor se zaměřuje na psychosociální zralost uchazeče a prověření osobnostních předpokladů pro studium na gymnáziu, jehož výuka a hodnoty jsou opřeny o cíle vycházející pedagogického projektu Heřmánek. Dílčími tématy rozhovoru jsou: motivace ke studiu, schopnost pracovat samostatně i spolupracovat, ochota nést zodpovědnost, schopnost komunikace a uvažování v souvislostech, schopnost orientovat se ve svých povinnostech a schopnost samostatně se rozhodovat. Pokud tyto schopnosti žáci nemají, je důležité, aby byla projevena ochota na těchto principech společně s učiteli a dalšími žáky pracovat. 

Mohu se na Heřmánek dostat i ze státní školy?

Ano, gmnázium vzdělává metodou je dostupnou i pro studenty z běžných základních škol, ze školy Heřmánek i z dalších soukromých škol. Součástí prvních čtyř měsíců je aklimatizační proces, který učí studenty metodám práce na naší škole a naučí je pro ně novým metodám. Jde o to, aby si studenti dokázali najít svůj klid a pohodu v systému, ve kterém pracují pro sebe a svoji budoucnost.

Jaká je pravděpodobnost, že se na Vaši školu dostaneme? Přijímáte totiž poměrně málo žáků do 1. ročníku. Byla častá otázka na Veletrhu středních škol v Praze... 

Naše třídy tvoří 14 - 20 studentů v jedné třídě 1. ročníku. Na základě těchto podnětů jsme se rozhodli, pokud bude potřeba otevřít ještě druhou třídu, že celkem přijmeme až 30 studentů. Jde pochopitelně o testy z českého jazyka a matematiky, ale také jde o to, aby naše škola lidem prospívala a byli jsme dobrými průvodci na cestě k maturitní zkoušce, k cestě na vysokou školu. A tak se nebojte, že nebudete přijati, pokud je Vaše cesta v souladu s naší vizí, zkuste podat přihlášku. Máme raději studenty, kteří mají o vzdělávání zájem a třeba i horší známky, než jen studenty se samými jedničkami na vysvědčení, kteří se učí snadno všechno a snadno všechno i zapomenou. Studijní typ je podle nás ten, kdo se chce učit a přemýšlet o učení a chce mít vlastní názory. Pokud se v prvním kole přihlásíte, dáme vám zpětnou vazbu, jakou máte šanci. 

Na základní škole Heřmánek se nehodnotí známkami, ale slovním hodnocením. Jak to bude na gymnázium? 

Nejsme ještě zcela rozhodnuti a v ŠVP budeme mít možnost kombinovaného hodnocení. Půjdeme cestou jako v projektu Teen na druhém stupni základní školy. Žáci nejsou hodnoceni, nejsou srovnáváni, mají šanci jít vlastní cestou a soutěžit sami se sebou. Ale jsou testováni pro jejich vlastní srovnávání a jsou slovně hodnoceni. Na konci pololetí je vše shrnuto a žáci v 7.–9. třídě dostávají známku z důvodů přijímacího řízení na střední školu, která má podklady ve slovním hodnocení. Celý systém je postaven na dlouhodobé péči o sebehodnocení žáka a podporu v učení. 

Dá se střední škola zvládnout v pohodě a v klidu, není potřeba tlak a stres? 

Nezbavujeme studenty stresu, který na ně klade učení jako takové, jeho náročnost, či obsahy, které studentům nejdou snadno.  Ale studenti ví, že v nás mají vždy oporu a že jim pomůžeme, aby vzdělávání zvládli. Jen si myslíme, že není třeba, abychom tento stres ještě zvětšovali nějakým mimořádným tlakem. Nevěříme, že čím větší tlak, tak tím budou nutně lepší studijní výsledky. 

Má to vše nějaký háček? 

Ano, háček tu je. Háček je v tom, že se učíme vzájemně komunikovat a domlouvat. Dohody mají i určité rámce a hranice a není možné, aby učitel a ani student byli v dohodách nereální. Vytváříme komunitu studentů, která se společně učí a společně pracují. Kdo takovou práci nerespektuje, dostane mnoho podpory, aby se zvládl dostat na takovou úroveň, aby dokázal pracovat sám na sobě a nepotřeboval k tomu například negativní pozornost ostatních. A na to se těšíme. Pokud jsme v projektu Teen tento náročný úkol zvádli v adolescenci, jaké to bude se staršími teenegery? Je to výzva. 

Jaká je mezinárodní inspirace školy? 

Škola je inspirovaná těmito projekty: 

·       https://www.christian.education/

·       https://internationalforgiveness.com/curriculum/

·       https://www.icelp.info/

·       https://www.erudio-montessori.cz/

·       https://www.akademie-biberkor.de/

 


Aktuality

Erasmus - Irsko

https://www.instagram.com/gymnaziumhermanek https://www.facebook.com/gymnaziumhermanek...
Kde: Irsko - Erasmus

Dny otevřených dveří 5. 12. a další termíny

Otevíráme dveře pro další 1. ročník gymnázia Heřmánek, Klapkova 43, Praha 8 - Kobylisy
Kde: Praha, Klapkova 34, Praha 8

Gymnázium Heřmánek Čtyřleté gymnázium Heřmánek

Gymnázium Heřmánek je soukromé gymnázium, které navazuje na postupy a práci základní školy...
Kde: Gymnázium Heřmánek Praha